Elan yoxlanma (moderasiya) mərhələsindir.

Oxşar elanlar

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

300 m

Dönər manqali

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

237 m

Dolabli nejaveka moyklar

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

210 m

Ət stolu

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

100 m

Servis araları

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

200 m

Restoran soyuducuları

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

680 m

Restaran qaz peçləri

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

241 m

Restoran şəbəkəsi

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

300 m

Ət asmaq üçün paslanmaz stollar

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

170 m

Yemək qizdirci vitrin

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

1300 m

Tək qapalı şkaf soyuducu

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

300 m

İsitməli dolab

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və

231 m

Dərin moykalar

istənilən ölçüdə restaran avadanlıqlarının yiğlmasi və